1 grudnia 2023

Okkol.pl

Publikacje na czasie – warte Twojej uwagi

Niebezpieczne zawody w Polsce. Na których stanowiskach zdarza się najwięcej wypadków?

Także w Polsce są niebezpieczne zawody, w których ryzyko urazów, a nawet śmierci jest większe niż w innych. Wbrew pozorom, najniebezpieczniejszym zawodem w naszym kraju wcale nie jest górnik.

W całej Polsce co roku zgłasza się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy. Zdecydowana większość z nich, ponieważ aż około 99 proc., klasyfikowana jest jako lekkie. Wypadków ciężkich, a także tych, które kończą się śmiercią, jest po kilkaset.

Jeżeli pracodawca nie chce przyznać się do winy może pomóc dobre biuro detektywistyczne.

Polskie instytucje, w tym GUS – Główny Urząd Statystyczny oraz PIP – Państwowa Inspekcja Pracy, stale gromadzą dane dotyczące najbardziej niebezpiecznych profesji. Na których stanowiskach zdarza się najwięcej wypadków przy pracy?

Wypadki przy pracy w Polsce – najbardziej niebezpieczne branże

Niektóre branże są wyższym stopniu związane z wypadkowością, co wynika także z ich specyfiki. Niektóre mają znacznie niższe statystyki wypadków przy pracy. Wśród najmniej bezpiecznych branż w Polsce znajdują się:

  • dostawa wody i gospodarowanie ściekami i odpadami
  • górnictwo
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • przemysł
  • rolnictwo
  • administracja
  • transport
  • budownictwo

To właśnie w tych branżach notowano największą liczbę wypadków w przeliczeni na tysiąc pracujących. W związku z tym nie jest to tylko górnictwo, które uznawane jest zwykle za najmniej bezpieczną profesję. Dużo wypadków pojawia się między innymi przy obsłudze maszyn, pojazdów, ale również w przypadku przenoszenia ładunków.

Branże, w których wypadki zdarzały się najrzadziej, to: edukacja, informatyka i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, działalność naukowa i techniczna.

Największa śmiertelność na stanowiskach pracy

Statystyka prezentuje się nieco inaczej, gdy chodzi o śmiertelność – w tym przypadku niebezpieczne zawody to w szczególności przemysł oraz budownictwo. Również duża liczba wypadków śmiertelnych dotyczy górnictwa oraz transportu.

Mężczyźni częściej ulegają wypadkom przy pracy niż kobiety

Według danych podawanych przez GUS najbardziej niebezpieczne zawody dotyczą mężczyzn. To właśnie oni częściej ulegają wypadkom przy pracy i stanowią około 63 proc. wszystkich poszkodowanych.

Taka różnica jest związana ze strukturą zatrudnienia – to mężczyźni częściej wybierają prace w niebezpiecznych branżach, w których częściej dochodzi do wypadków.

Aby zapobiegać wypadkom przy pracy, konieczne jest restrykcyjne przestrzeganie zasad BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania tych właśnie zasad – muszą pamiętać o nich również pracownicy, którzy podlegają obowiązkowym szkoleniom BHP.